La fitxa del catàleg de béns i espais protegits del Pla General de l’ Ajuntament de Biar, en referència a la portada de l’ Església parroquial la nostra senyora de l’ Assumpció, exposa el següent:

La portada és placeresca de principis del segle XVI, allà per 1519 dels inicis del Renaixement valencià.

Té categoria de monument.

El tipus de protecció és de la classe bé d’ interès cultural. El seu nivell de protecció és monumental i arqueològic i el seu valor és arquitectònic, històric i arqueològic local.