La transparència té un nom: GVA Oberta

335

Vols saber quines subvencions concedix la Generalitat?

Vols obtindre informació sobre els contractes que subscriu la Generalitat amb pimes?

Vols consultar dades medioambientals per a desenvolupar el teu treball d´investigació?

El Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta, és el web en què la Generalitat publica, de manera integrada i proactiva, aquella informació sobre transparència i bon govern requerida per la normativa vigent i pels compromisos adquirits en l’exercici de les seues competències.

L’ objectiu final és que la ciutadania conega les accions i polítiques del Consell, i puga exercir el seu dret a saber sobre continguts o documents que obren en el seu poder, ja que ambdós aportacions afavorixen la formació de l’opinió pública en una societat democràtica.

 

Per a més informació:

https://gvaoberta.gva.es/demane-informacio-publica