PETRER I LES SEUES HISTÒRIES

LA LLEGENDA DE LA “ PENYA DEL CID

-Del llibre “ LEGENDES ALACANTINES “, publicat en 1965, triem la que narra els recorreguts de què va ser prototip de guerrer-batallador, castellà vell d’aquella Castella que espentava a les tropes àrabs que van invadir la Peninsula Ibèrica en el 711 a tornar a creuar l’Estret de Gibraltar i que es quedaren en la seua terra nativa.

-Aquest famós guerrer,- les gestes de la qual van ser arreplegades al poema “ El Cantar del Mio Cid “-sobre el 1200- ,va ser Rodrigo Díaz de Vivar- Burgos 1048, València 1099-, conegut universalment com “El Cid Guerrejador” o “Cid Campeador”, nom que li va ser donat pels exèrcits i tropes enemics que combatia.