Castell de San Fernando

1131

Oferim en aquest vídeo, imatges del, a vegades, oblidat, Castell de San Fernando d’Alacant.