Gramàtica valenciana – accentuació à í ú

505

L’accentuació valenciana té la particularitat de que hi ha dos signes per a accentuar les vocals:

Obert i Tancat
o
Agut i greu

Mostrarem a aquest xicotet vídeo uns exemples i consells per l’accentuación de les vocals “a i u”

Anem allà…