Villena – El pati de l’Ajuntament/ Palau Municipal, un recorregut per la seua història.

487

VILLENA I LES SEUES HISTÒRIES

EL PATI INTERIOR DEL PALAU MUNICIPAL, AVUI EN DIA CASA CONSISTORIAL.

*El Palau Municipal de Villena se situa a la Plaça de Santiago. Va ser manat edificar per Pedro de Medina a principis del Segle XVI per a estada dels beneficiaris magistrals del Temple de Santiago-casa Abadia-.

-Fou alienat el 1576 pel cabildo eclesiàstic, i adquirit pel Consell de la Ciutat per a Cases Consistorials i presons.

*S’estilo és d’Arquitectura del Renaixement. El seu arquitecte va ser Jacobo Florentino.

*La portada principal es presenta com un temple dòric i sobre el seu frontó, apareix l’escut de la ciutat, sostingut per dos tenantes en forma de tritons.

*Una vegada passada la porta -amb els seus dèbils abans de ser robades- s’accedeix a un petit i recollit pati. De dues altures, presenta sengles galeries d’ordre toscà, però a cada costat només hi ha dos arcs campanals, de manera que el pati és reduït, discos a les eixutes i cassetons a l’intradós.

* Tot i això, el resultat és satisfactori: sense assolir monumentalitat, l’espai resulta solemne i digne, d’una gran intimitat clàssica.

*José María Soler diu que; “Que a l’interior de l’edifici és d’assenyalar l’elegant i sobri pati claustral, d’arcs escarsers recolzats en columnes d’ordre dòric, així com la balustrada de la segona planta –a la qual s’accedeix per una àmplia escala, on la empremta dels graons és d’una desgastada fusta, orosionada per milions de petjades al llarg de gairebé sis Segles-, de pedra llaurada.

*El Saló de Plens està totalment decorat amb pintures vuitcentistes.

Villena 2021.

Fuentes: José María Soler.

Wikipedia.

Huerteros.