BIAR I LES SEUES HISTÓRIES

PARTIDA DE L´EXTREMERA DE BIAR

*Possiblement el nom d´Extremera vinga dau per ser una zona de l´Acabe Municipal de Biar limítrof amb el de Banyeres de Mariola i passar proxima una sendera de la trahumancia ramadera.

*En el seu moment-anys arrere-va tindre gran importancia la bassa del seu nom-hui abandonada y plena de pins-, i que rebia les aigües d´una brollador muntanya dalt, que va ser excavat i transformat en el clássic minat per a profitar a máxim les seues aigües.

*Els propietaris de les parcel-les limítrofes es vam constituir com asociasió per a´lús i aprofitament de les aigües per a reg de les seues propietats i xicotetes basses per al repartiment de les aigües.

*Canalitzades les sobrants per una séquia principal, eran conduïdes a la gran bassa de la Extremera, la cual disposava de mecanisme per a la seua distribució per una xarxa de xicotetes séquies a les parcel-les que teníen dret al seu aprofitament bassa abaix, i en cas de sobrants, es buidaven en el Barranc de l´Extremera.

*En l´anys 2000, es va aconseguir que els hereus dá quells antics propietaris-socis de les parcel-les amb dret a l´us de l´aigua-quasi tots de Beneixama i Banyeres- es reuniren u participaren en la neteja de la séquia principal que estava quasi desapareguda per les males herbes.

Biar, 2005